Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=ab2b0b0dd8e72b5998952ff751fa881c448410c8783699a52213f998e88becae

An accompanying book, Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art will be published alongside the exhibition. Edited by Serenella Ciclitira and published by SKIRA, the book showcases 56 emerging and renowned Vietnamese artists, AIA Vietnam Eye showcases some of the best works of art of emerging Vietnamese artists working in diverse media such as Sculpture, Painting, Installation and Photography.

Cuốn sách Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art do Serenella Ciclitira biên tập và được nhà xuất bản SKIRA phát hành. Cuốn sách giới thiệu 56 nghệ sỹ đương đại Việt Nam, gồm cả các nghệ sỹ đã thành danh và các nghệ sỹ mới nổi. AIA Vietnam Eye sẽ giới thiệu một số tác phẩm đặc sắc nhất của các nghệ sỹ mới nổi tại Việt Nam, đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như điêu khắc, hội họa, sắp đặt và nhiếp ảnh.